ההדרכה

דווקא ניסיונו העשיר של ר' דוד נינצינסקי לימד אותו כי בתקיעת שופר דרושה השתדלות רבה.
הן במציאת השופר הראוי, והן בהכנה מוקדמת, בלימוד שיטות התקיעה ובאימון בלתי פוסק כדי להגיע לתקיעות משובחות וראויות.
ניתן לקבוע פגישת הדרכה אישית.